http://zustercarla.nl/meer-dan-een-bemiddelingsbureau-voor-uw-zorgvraag/_204____NL

Meer dan een bemiddelingsbureau voor uw zorgvraag

Zuster Carla is meer dan een bemiddelingsbureau. Zij coördineert de totale zorg en is eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. Waar een bemiddelingsbureau slechts de zorgvraag en zorgaanbod bij elkaar brengt, neemt Zuster Carla ook de verantwoordelijkheid voor zaken als de planning, de kwaliteit en selectie van de zorgverleners, evaluatie met de cliënt, de coördinatie van het zorgteam, de coördinatie voor het verkrijgen van medische hulpmiddelen (hoog-laag bed, rollator, rolstoel, etc.) en afstemming met medisch specialisten.

Kwaliteit van het leven

Zuster Carla streeft ernaar om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van de zorg van groot belang, maar ook de kwaliteit van het leven. De cliënt mag het aan niets ontbreken. Het in stand te houden van de sociale contacten en het ondersteunen van de cliënt bij zijn/haar activiteiten staan hierbij centraal. U kunt hierbij denken aan begeleiding tijdens vakanties, theaterbezoek, doktersafspraken, familie-uitjes, etc. Zuster Carla streeft ernaar dat de cliënt de regie over zijn/haar leven behoudt.

Zuster Carla is eindverantwoordelijk

Zuster Carla opereert uitdrukkelijk niet als bemiddelingsbureau, maar sluit direct het zorgcontract af met u als cliënt en is daarmee eindverantwoordelijke voor de zorg die u ontvangt. Zuster Carla is dus geen bemiddelingsbureau maar levert alles wat u nodig heeft omtrent uw zorgvraag. Zuster Carla werkt met name met cliënten met een Persoonsgebonden Budget, of PGB.

Zoektermen: bemiddelingsbureau, kwaliteit zorg, zorgteam, zorg coördinatie, kwaliteit van het leven, ondersteuning, particuliere zorg, Persoonsgebonden Budget, PGB