http://zustercarla.nl/kwalitatief-hoogwaardige-thuiszorg/_202____NL

Zuster Carla levert kwalitatief hoogwaardige thuiszorg

Zuster Carla is een kleinschalige en persoonlijke organisatie die kwalitatief hoogwaardige particuliere zorg en verpleging aan huis levert en staat voor optimaal behoud van uw welzijn. De thuiszorg die Zuster Carla levert gaat uit van uw persoonlijke behoeften en specifieke wensen. U wilt zich gerespecteerd, geaccepteerd en comfortabel voelen en de regie over uw leven in eigen handen houden.  Naast verpleegkunidge zorg biedt Zuster Carla ook palliatieve zorg/terminale zorg en stervensbegeleiding.

Kwaliteitsaspecten thuiszorg

Zuster Carla streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige zorg en verpleging aan huis te leveren. Daarbij staan een aantal kwaliteitsaspecten centraal:

 • De Cliënt: De zorg die Zuster Carla levert sluit aan op de wensen van de cliënt. Zuster Carla gaat uit van de persoonlijke behoeften en specifieke wensen van de cliënt en richt zich naast de zorg ook op het sociale component waarbij invulling gegeven wordt aan extra persoonlijke aandacht, het zijn van een gesprekspartner en het geven van morele ondersteuning in de vorm van een klankbord en begeleider. U wilt zich gerespecteerd, geaccepteerd en comfortabel voelen. 
   
 • De Zorgverleners: De zorgverleners die voor Zuster Carla werken, moeten minimaal aan de door Zuster Carla opgestelde kwaliteitseisen voldoen. Zo dient de zorgverlener over een BIG en VOG te beschikken, moeten ze voldoen aan specifieke opleidingseisen en wordt er van hen verwacht dat zij zich houden aan de opgestelde gedragsregels. Onze zorgverleners hebben ruime ervaring in het begeleiden van cliënten in de ouderenzorg, maar ook bijvoorbeeld in de begeleiding van cliënten met diabetes, alzheimer en ALS.
   
 • Kwaliteitskenmerken: Zuster Carla is aangesloten bij
  • De Beroepsvereniging van Zorgprofessionals V&VN
  • Solo Partners - Belangenbehartiging voor zelfstandige zorgverleners

Zoektermern: Thuiszorg, Particuliere zorg, Palliatieve zorg, Terminale zorg, stervensbegeleiding, Persoonsgebonden Budget, PGB, kwaliteit, BIG, VOG, gediplomeerde verpleegkundigen, Zorgprofessionals V&VN